Žiadna špecifická liečba funguria bolo dané 155 pacientov, a kvasinky vymazané z moču 117 (75,5%) z nich. Zo 116 nike Sb Janoski pacientov, ktorí mali katéter odstránený ako jediná liečba, sa funguria vymazaný u 41 (35,3%). Antimykotické liečby bola daná 259 pacientom, odstráneniu funguria v 130 (50,2%). Účinky 21-dňový vystavenie zadržiavacieho stresu na úrovni mRNA molekúl bunkovej adhézie, NCAM a L1 boli hodnotené v rôznych oblastiach (CA1 hippocampu, CA3, a gyrus Dentatus) a ďalšie štruktúry (thalame, prefrontálnych a čelné kôry, a striatum) potkana mozgu. Bolo zistené, všeobecný pokles v génovej expresii nike Sb Skunk nervovej bunkovej adhézne molekuly (NCAM) v mozgu, a to najmä vo všetkých hippocampu podoblastí. Naopak, prepisy pre adhezívnej molekuly L1 boli špecificky zvýšila na úrovni hippokampu, a to najmä v chrbtovej gyrus Dentatus a oblasti CA3. 6. Pacienti s dyslipidémiou a alebo po jedle hyperlipémia môže znížiť ich koronárnej rizikový profil podaním 1-4 g / d morských n-3 PUFA. Kombinácia sa statíny sa zdá, že je silným alternatívou u týchto pacientov. Od 07/2005 do 07/2007, tam konzumný 240 receptov pre autológne sérum očných kvapiek. Neočakávane bolo zistené, že relatívne vysoká miera (3,3%) pacientov s primárne neznámych vírusových alebo bakteriálnych infekčných ochorení, ktoré boli diagnostikované počas skríningu. Títo pacienti mali byť vylúčení z autológnej sérum očné kvapky therapy.CONCLUSION: liečba s autológnej séra očné kvapky v prostredí ambulantnej je možné, keď je infraštruktúra pre výrobu a dodávky poskytované v súlade s platnými predpismi .. Komplexné údaje o základných demografii, premorbid fungovanie a schizoidná a schizotypální nike Sb Janoski Sk rysy, klinický, fungujúca, liekov vedľajších účinkov a batérie neurokognitívnych opatrenia boli zhromaždené pri vstupe do service.RESULTS: U 360 pacientov s prvou epizódou psychózy vo veku medzi 26 a 55 rokov, 43,6% (n = 157) boli muži a 56,4% (n = 203), boli ženy. Samce mali horšie Nike Sb premorbid fungovanie a nastavovanie, skorší vek začiatku, viac negatívnych príznakov a horšie fungovanie, pokiaľ ide o produktivitu práce, nezávislý život a bezprostredných vzťahov sociálnych sietí na prezentáciu prvej epizódy psychózy. Je zaujímavé, že naše dáta ukazujú, že muži majú tendenciu byť viac vzdelaný, a tiež charakteristické vyšším IQ, lepšie neurokognitívnych výkon na vizuálne doméne v porovnaní so ženami.